وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

آدم های دو رو

جمعه, ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶ ق.ظ

می توانم با قاطعیت بگویم نصف نصف بیشتر ما آدم ها کسانی هستیم که از احساسات رویایی مان حرف میزنم ولی بحث عمل که میرسد کیلومتر ها دور میشویم ! فکر کن داشتن کسی را آرزو میکنیم ولی برای داشتنش نمی جنگیم .. در واقعیت داشتنش را برای خود حرام میدانیم , چرا ؟ چون نمی شود , چون فلانی به من نمی خورد ولی در رویا چرا .. در رویا من با او خوشبخت میشوم .. ما ادم های عجیبی هستیم که خودمان هم خودمان را نمی شناسیم ..

*بعضی نوشته ها عجیب بوی دروغ میدهند ..

۹۴/۰۷/۱۷