وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

ستاره ام ماهم باش ..

جمعه, ۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ق.ظ

۹۴/۰۸/۰۱
ر. نــون

علاقه جات :)