وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

روززی که دیگر صبحی وجود نخواهد داشت ..

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ب.ظ

رفقا برگشتم به خانه ام ..بالاخره جرئت پیدا کردم برگردم به خانه بدون هیچ ترس و وحشتی! اگه خواستین در اینجا هستم ..

۹۴/۰۹/۰۱
ر. نــون