وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

وقتی مرداد ماه من مست میشدم از برق نگاهت ..

جمعه, ۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۹ ب.ظ

آدم عاشقانه ها را که مینویسید باید حواسش به این باشد کسی از خودی ها نیاید اینجا و حال زارش را ببیند! باید حواسش باشد کسی نیاید اینجا و بفهمد خنده هایش دروغکی بوده ..باید حواسش باشد کسی نفهمد مرداد ماه شب را تا سحر نشسته گریه کرده ..باید حواسش باشد کسی نفهمد وقتی همه فکر می کردند جاده را نگاه میکند او کسی را دید میزده ..باید حواسش باشد خیلی چیز های دیگر را کسی نفهمد و گرنه کارش تمام است ! وگرنه همه شروع میکنند به نصیحت به کاسه ی داغ تر از آش به پند و اندرز و هزار کوفت و زهر مار دیگر که گوش طرف پر شده از این ها ..باید محتاط بود ..محتاط تر از همیشه 

۹۴/۰۸/۰۱