وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

و یک روز شاید غرق شدم ..

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵ ق.ظ
نا امید شدن از هرچیزی حتی چیزهای کوچک هم خیلی سخت است . من نا امید شدم از خیلی چیز های کوچولو که دارند کم کم جمع میشوند و فکر کنم قرار است یک سیل بشوند و من را غرق کنند ..
می شود برایم دعا کنید ؟
۹۴/۰۸/۱۱
ر. نــون