وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

منطق هر کس چیزی است که فکر می کند درست است.

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۴۶ ب.ظ

بعضی از آدم ها منطق مسخره ای دارند ,طبق منطق آنها کسی جز آنها دانای کل نیست و هیچ حرفی جز حرف ان ها درست نیست! اینکه یک بنده خدایی می آید و بنده را نصیحت میکند و به باد حرف میگیرد مرا که نظرات را باز کنم چرا چون بسته شدن نظرات راه نفس او را گرفته چرا چون مرض خودنمایی دارم از نظر ایشان چرا چون فکر میکند نظرات شما برایم مهم نیست چرا چون فکر میکند او یک انسان منطقی و با عقل است و من یک احمق .گفتم فضای مجازی برای همه محدودیت های خیلی خاصی را تعیین نکرده یعنی چیزی به اسم اینکه نباید در این فضای کوچک از عالم مجازی به صورت خودی بنویسم یعنی اینکه نباید نظرات را ببندم وجود ندارد. اینکه من اینجا چرا مینویسم و چرا نظرات را بسته ام یک چیز شخصی است . من وقتی ندارم که برای دیگران باشم , وقت من برای خودم هم کم است , من نمی توانم بنویسم برای اینکه کسی بپسندد و آخر سر با یک لایک کردن من را دلگرم کند. نمی توانم ..

* به جز آن مخاطب خاص این متن منظورم هیچ کس نیست .

۹۴/۰۸/۰۳
ر. نــون