وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

وقت گلِ نی

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ

داشتن تو یک جور خیال است ! مثل نی که گل دادنش خیال است!

۹۴/۰۷/۱۳