وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

برای خودم باشم ..

پنجشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ

 مانند قبل می خواهم نظرات را ببندم :) درست است که خانه را عوض کردم ولی هنوز همان حال و هوا را دارم :)

۹۴/۰۷/۰۹
ر. نــون