وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

صدام کن مادر (3)

دوشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰ ق.ظ

۹۴/۰۷/۲۷
ر. نــون

صدام کن مادر