وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

وقتی نباشم ..

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ

نباشی کسی نمی آید یقه ات را بگیرد که چرا نیستی؟ که دلتنگت شده و نبودنت دارد او را زجر میدهد . من همیشه ی خدا جز آن دسته بودم که نبودنم هیچ حسی در دیگران ایجاد نکرده و خب نمی دانم این خوب است یا نه ..

*حوصله ی نوشتن ندارم اما ایده برای نوشتن زیاد دارم و خب به جایش وقت ندارم ! 

۹۴/۰۷/۲۲