وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

نگاهش

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸ ب.ظ

به نگاهش ایمان داشتم وقتی که هیچ ردی از چشم هایش در اطراف من پیدا نمی شود ..

۹۴/۰۷/۱۹