وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

فکر کن ..

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲ ق.ظ

فکر کن پاییز باشد , باران باشد . سرما باشد و تو نباشی , لعنت به تمام این ها .. لعنت 

۹۴/۰۷/۱۶