وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

لبـــانت قنــد مصــری ..

دوشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۵ ب.ظ

شعری خواند :

* " لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را                   روایت می کند چشمانت٬ آهوی خراسان را

من از هر جای دنیا ، هر که هستم٬ عاشقت هستم              به مِهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را "

و من بی خبر از همه عاشق آن صدای بَم مردانه اش شدم .. روی هر کلمه اش من غرق بودم در خیالی و او گمان نبرد من دخترکی غرق شده در رویاهای اخر شب بودم ..

 

*سید محمدضیاء قاسمی (شاعری افغان)

۹۴/۰۷/۱۳