وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

وقتی دستانم را لمس میکنی ..

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰ ب.ظ

۹۴/۰۷/۱۲
ر. نــون

علاقه جات :)