وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

انتظار نداشتم دستم را رها کنی

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 
The Heirs-2013 / Episode 06 *
 

 

۹۴/۰۷/۱۲
ر. نــون