وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

کاش میان واقعیت و رویا معلق نبودی

شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ق.ظ

* دیشب وقتی چشم هایم را می بستم وقتی که پلک هایم سعی میکردند باز شوند من داشتم به تو فکر میکردم .

۹۴/۰۷/۱۱
ر. نــون