وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

آن چیزی که فکرش را میکنی نیست !

جمعه, ۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ


The Heirs-2013 / Episode 06 *

۹۴/۰۷/۱۰
ر. نــون